Žiadosť o prijatie do zamestnania

 

Osobné údaje:

 

Dosiahnuté vzdelanie:

 
 
  

 

Súčasný stav:

 
 
   

 

Počet hodín, ktoré môžete odpracovať / týždeň?

 

Forma spolupráce:

 
 

 

Predchádzajúce zamestnania:

Názov zamestnávateľa: Od – do
(mesiac + rok)
Názov pracovnej pozície Popis pracovných činností

 

Vodičský preukaz:

 

O spoločnosti som sa dozvedel:

 

Týmto prehlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol/uviedla do tejto Žiadosti o zamestnanie som poskytol/-la spoločnosti Klinton, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé.

V prípade môjho neprijatia do pracovného pomeru dávam týmto spoločnosti Klinton, s.r.o. svoj výslovný súhlas k spracovaniu mojich osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti Klinton, s.r.o. za účelom prípadného oslovenia s ponukou zamestnania v budúcnosti. Súčasne udeľujem svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov iným spoločnostiam v rámci skupiny Klinton za účelom oslovenia s pracovnou ponukou.

Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. V prípade odvolania tohto súhlasu spoločnosť Klinton, s.r.o. zlikviduje osobné údaje, ktoré o mne získala.