Certifikáty

Klinton, s.r.o. je ako držiteľ Certifikátu akosti služieb povinná dodržiavať bezpečnostné, hygienické a ekologické normy a predpisy pri používaní čistiacich a technických prostriedkov a ďalších materiálov používaných pri poskytovaní dohodnutých prác a služieb v súlade s ustanoveniami zákona č. 163/2001 Z.z., o chemických látkach a chemických prípravkoch, a ďalšími normami a predpismi.