Technológia a chémia

Špeciálny tím pracovníkov je vybavený profesionálnou technikou značiek TMB, TASKI, TENNANT, KARCHER a inými.

Servis pre všetkým nových klientov je zabezpečovaní novou upratovacou technikou a upratovacími pomôckami. Vysávače sú menené cca po 4 rokoch prevádzky s tým, že pravidelne 2x ročne je vykonávaná revízia v zmysle platnej legislatívy. Upratovacie vozíky a ďalšie upratovacie pomôcky sú menené v prípade zníženej funkčnosti alebo nevyhovujúceho vzhľadu.

Na zabezpečenie ostatných upratovacích, umývacích a čistiacich prác (napr. čistenie kobercov, umývanie a ošetrovanie podláh, umývanie obkladov stien, presklených plôch), vykonávaných na objednávku sú spravidla používané extrakčné stroje na čistenie kobercov, kotúčové stroje, generátory peny s odsávaním, umývacie automaty, leštiace stroje, parné čističe a pod.. Práce sú vzhľadom na odbornú náročnosť zabezpečované špecialistami, s výnimkou umývacích automatov používaných na pravidelné denné upratovanie.

Na čistenie eskalátorov sú využívané špecializované zariadenia HEFTER RF40 od spoločnosti HEFTER Cleantech.

Čistenie hladkých plôch (okien, výkladov, vonkajších plášťov... ) do výšky 18m priamo zo zeme je zabezpečovaný systémom PuraQleen, ktorý využíva nemineralizovanú vodu.