Zoznam noviniek

Nový web | 14.2.2011
Spoločnosť Klinton v snahe opäť skvalitniť svoje služby siahla, po viac ako osemročnom používaní existujúcej web platformy, po skúsenostiach slovenskej dizajnérskej a vývojovej dielne Puro Creative, s.r.o.

Na základe odporúčaní klientov a v zmysle najnovších trendov vo web designe priniesla novú prezentáciu svojich služieb, plánov a vízií.

Okrem pútavého dizajnu prispieva k jej kvalite vyššia prehľadnosť a hĺbka prezentovaných informácií. Taktiež interaktivita s návštevníkom a spätná väzba v ktorejkoľvek časti zvyšujú pocit zainteresovanosti čitateľa.

Ako nové boli predstavené časti:

Ale aj formuláre pre klientov a návštevníkov

V prípade ďalších nápadov a pripomienok nás prosím kontaktujte na klinton@klinton.sk

Certifikácia ISO 9001:2008 | 9.9.2010
Naša spoločnosť bola úspešne certifikovaná pre normu ISO 9001:2008

Certifikácia ISO 14000:2008 | 9.9.2010
Naša spoločnosť bola úspešne certifikovaná pre normu ISO 9001:2008

Certifikácia ISO 9001:2008 | 9.9.2010
Naša spoločnosť bola úspešne certifikovaná pre normu ISO 9001:2008

Klinton má nové meno | 25.5.2010
Rok 2010 bol rokom zásadných zmien. Noví manažment priniesol nové myšlienky a skúsenosti. Spoločnosť sa presťahovala do vyhovujúcejších a príjemnejších priestorov. Reorganizácia a zefektívnenie väčšiny procesov prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a zníženiu počtu reklamácií. Zavedenie manažérskeho systému riadenia bolo zavŕšením týchto zmien. Novým menom a logom spoločnosti sme chceli vyzdvihnúť zmeny, ktoré sme za posledné mesiace uskutočnili.

Poistenie - 1.000.000,- EUR | 27.4.2010
Nakoľko dbáme o to, aby naši klienti za žiadnych okolností neutrpeli finančnú škodu z akéhokoľvek dôvodu, ktorý sme mohli spôsobiť. Má naša spoločnosť uzatvorenú poistnú zmluvu Poistenia zodpovednosti za škodu na 1.000.000,- EUR so spoločnosťou Chartis Europe S.A. Sme hrdí na to, že počas nášho dlhého fungovania, sme nikdy nemuseli riešiť situáciu, ktorá by viedla k plneniu z akejkoľvek poistnej zmluvy za škody spôsobené našim pričinením.