O spoločnosti

Vážení priatelia,

Spoločnosť Klinton, s.r.o. bola založená v roku 1991 ako upratovacia spoločnosť zameraná na kvalitu. V roku 2002 zmenila svoju právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným. V roku 2009 spoločnosť zaznamenala zmenu majiteľa, ktorú pretavila do zmeny názvu na Klinton, s.r.o..

Čistý tón – clean tone - Klinton

Klinton reaguje na požiadavku zákazníkov nájsť externého dodávateľa v oblasti upratovacích a čistiacich služieb. Vzhľadom na fakt, že poskytovanie vysoko kvalitných služieb tohto druhu je stále veľkou vzácnosťou, je nám veľkým potešením, privítať Vás dnes tu na našej webovej prezentácii.

Našimi klientmi sú predovšetkým spoločnosti, ktoré preferujú profesionálny a seriózny prístup. V otázkach zabezpečovania riadenia a zefektívňovania svojho prostredia a činností sa rozhodli spoľahnúť na služby externých expertov namiesto využívania interných personálnych zdrojov.

Spojením skúseností, srdca, odhodlania a know-how sme položili základ pre vybudovanie trvalej hodnoty pre našich klientov, partnerov a spolupracovníkov.

Dúfam, že práve Klinton vo Vás zanechá len tie najlepšie dojmy.

S úctou,

Ing. Dávid Andrášik
Managing Director