Vízia

 1. Orientácia na klienta
  • Klient je za všetkým čo robíme.
 2. Rešpektovanie individuality
  • Rešpektujeme dôstojnosť každej individuality, či je to zamestnanec, partner alebo klient.
 3. Tímová práca
  • Snažíme sa o jednoliatosť našich služieb, v očiach klienta je tu iba jeden Klinton.
 4. Bezúhonnosť
  • Nič nie je dôležitejšie ako reputácia našej spoločnosti.

Vynakladáme maximálne úsilie:

 1. Porozumieť klientovi a predvídať jeho potreby.
 2. Naplniť klientske očakávania bez narušenia našej bezúhonnosti.
 3. Klientovi vždy odovzdávať pridanú hodnotu analyzovaním jeho potrieb a riešením problémov.
 4. Zabezpečovať širokú škálu ľahko použiteľných rád, prístupov a služieb.
 5. Ponúkať osobný a individuálny prístup.
 6. Budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy aktívnym vnímaním spätnej väzby klienta s cieľom budovať dôveru a lojalitu.
 7. Bez ohľadu na okolnosti zaobchádzať s každým tak, aby bola zachovaná jeho dôstojnosť a úcta.
 8. Dokazovať najvyšší štandard osobných a pracovných etických princípov.
 9. Dodržiavať citlivý prístup k primeranej rovnováhe medzi prácou a osobným životom.
 10. Niesť zodpovednosť za životné prostredie.
 11. Demonštrovať spojitosť medzi slovami a našimi skutkami.