Priemysel

Pre výrobné a priemyselné priestory je pripravený špeciálny režim čistenia. Či sa jedná o upratovanie výrobných hál, priestorov pre zamestnancov alebo dočisťovanie pracovísk a strojov, špecializované metódy a zariadenia dokážu oživiť aj ťažko znečistené povrchy.

Vykonávame:

 • strojné a mechanické odstraňovanie nánosov z podláh
 • špeciálne podlahové čistenie – škvrny, žuvačky atď.
 • strojné čistenie výrobných, skladovacích a logistických priestorov
 • odstraňovanie a nanášanie polymérov
 • likvidácia rozliatych chemikálií a vzniknutých odpadov
 • čistenie výleviek
 • čistenie priestorov pod paletami
 • dočišťovacie práce pod strojmi a technológiami

Technológie, stroje a zariadenia

 • čistenie výrobných liniek a dopravníkov
 • odstraňovanie prachu, odmastenie, omytie, konzervácia technologických zariadení
 • čistenie obrábacích strojov, lisov, zváracích automatov a pod.
 • umytie rozvádzačov, hasiacich prístrojov, požiarnych hlásičov, hydrantov
 • čistenie žeriavov, vzduchotechniky, rozvodov elektriny a plynu
 • čistenie čističiek odpadových vôd
 • čistenie striekacích a sušiacich kabín
 • čistenie vnútorného osvetlenia
 • čistenie oceľových konštrukcií
 • čistenie vnútornej fasády a svetlíkov
 • pokladanie rohoží so samolepiacim povrchom