Stavebné spoločnosti

Dokončovanie stavieb alebo čiastočná rekonštrukcia si v záverečnej fáze vyžaduje prezentovať výsledok práce v tom najlepšom svetle. Či už pre investorov, kolaudačnú komisiu alebo potenciálnych kupujúcich a nájomcov. Generálnemu vyčisteniu priestorov je venovaná mimoriadna pozornosť aj pre to, že môže byť začiatkom dlhodobejšej spolupráce v režime pravidelného upratovania.

Základný rozsah prác postavebného upratovania:

 • kompletné upratovanie po stavebných prácach
 • umývanie okien, výkladov a sklenených priečok
 • čistenie mramoru, PVC, parkiet a ostaných podlahových plôch
 • umývanie a čistenie dverí
 • umývanie drevených obkladov, stien, stropov, parapetných dosiek, umývanie olejových náterov
 • umývanie a čistenie keramických obkladov
 • umývanie svietidiel a žiariviek
 • strojové čistenie podláh
 • ošetrenie podláh špeciálnou emulziou proti oškretiu (nanášanie tvrdých voskov)
 • kryštalizácia mramorových podláh
 • čistenie stropov mechanickou aj chemickou cestou
 • čistenie a špeciálne ošetrenie nerezových plôch
 • vykonávanie dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných prác
 • upratovanie vonkajších priestorov
  • úprava zelene
  • zimná údržba
 • odstraňovanie odpadu vrátane pristavenia kontajneru a odvoz odpadu na skládku