Verejný sektor

Upratovanie verejných priestorov, detských ihrísk, parkov, športových centier, viacúčelových hál, autobusových či železničných staníc alebo veľkých vonkajších plôch je zabezpečené adekvátnym spôsobom s ohľadom na využívanie týchto priestorov návštevníkmi. Maximálny režim hygieny a upratovania je dodržiavaný najmä v citlivých častiach ako sú spoločné priestory a toalety.

Upratované priestory:

 • recepcie
 • spoločné priestory
 • toalety
 • skladové a technické miestnosti
  • čistenie dopravníkov
  • manipulačnej techniky
 • výťahy a eskalátory
 • športoviská
 • parky
 • vonkajšie priestory
  • údržba zelene
  • zimná údržba