Zdravotníctvo

Priestory zdravotníckych zariadení si vyžadujú maximálny režim hygieny a upratovania. V nemocniciach, klinikách, zubných ambulanciách alebo špeciálnych pracoviskách, vždy je dôraz kladeným najmä dezinfekciu priestorov a zariadení. Na základe analýzy prostredia a po definovaní možných rizík, je spracovaný hygienický a bakteriologický plán. Na aplikačné oblasti sú nasmerované špeciálne čistiace systémy a chemické prípravky.
Pravidelné bakteriologické vyšetrenia verifikované bakteriologickými ústavmi garantujú úroveň dezinfekcie každého priestoru.

 • Upratované priestory:
  • recepcie
  • spoločné priestory
  • toalety
  • kuchynky a priestory výdaja stravy
  • skladové a technické miestnosti
  • ambulantné a operačné priestory
  • lôžkové časti