Referencie

Referencie – pravidelné upratovanie

OTP Banka Slovensko, a.s. /v 11 budovách/
STS Markíza
Kastor, s.r.o.
Francúzsky inštitút
CKM Travel, s.r.o.
PAJU SR, s.r.o.
Trnavská teplárenská, a.s.
CKM SYTS, s.r.o.
Palma - Tumys, a.s.
Západoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Španielske veľvyslanectvo
Merito, a.s. predajňa nábytku
COOPEX - HOLDING, s.r.o.
Italmarket Slovakia, a.s.
SOU- Gutenberg s.r.o.
Okresné vojenské správy 1 - 3
Bratislavská papierenská spoločnosť, a.s.
AQUA, a.s.
E-STORE, s.r.o.
Cukrovar Sládkovičovo, a.s.
Telekomunikačný úrad SR
DOZORING, a.s.
CaC Leasing, a.s.
Belar Group, a.s.
Prvá správcovská, a.s. v 18 budovách
DEXIA Banka
Luxor Business Club
Francúzske veľvyslanectvo

Referencie na komplexné čistiace práce na stavbách od roku 1991:

Hotel Danube (1991-1992)
Nová budova SNR, Stavoindustria / 1993-1994/
Záručná a kreditná banka /1995/
HYPO BANK, Lazaretská ul.., BZ-BAU / 1996/
Bytovka v Prievoze, Mierová ul. / 1996/
Budova Európskeho spoločenstva, Panská ul. /1996/
STS Markíza, Hydrostav / 1996/
Slovenská sporiteľňa, Mier. nám., f. PKP / 1996/
Budova Stavoindustrie - 12 posch
Siemens, Kramáre / 1996/
Tatra Banka, Petržalka / 1996-1997/
Ústav kardiovaskulárnych chorôb Kramáre, Vlárska ul., / 1996- 1997/,
Budova Allianz, Lazaretská ul. / 1997/
Váhostav - Administratívna budova, Cukrová ul. / 1997/
Britské veľvyslanectvo, Panská ul. / 1997/
Slovnaft, / 1997 /
Bytový dom Telocvičná ul. / 1997 /
Bytový dom v Priekopnícka ul.., OTYK, s.r.o. / 1997/
Dom dôchodcov, Kramáre, Rozvodná ul. / 1997-1998/
Budova MZV, Hlboká ul. Hydrostav / 1997-1998/
Železničná stanica Petržalka, Váhostav / 1997-1998/
ČSOB - nám. SNP, BZ-BAU / 1998/
Creditanstalt, Hurbanovo nám. , BZ-BAU / 1998/
Nová letisková heľa, Hydrostav / 1998 /
Obch.dom ATLON, Nám.SNP Eurobuilding / 1998/
Autosalón Malchárek / 1998/
Shoping Center Soravia / 1998/
Bytovka Drotárska ul. Váhostav / 1999 /
Bytovka Dlhé diely, Stavopol Žilina / 1999/
Veľvyslanectvo Vatikánu, Hydrostav, Hor.park / 1999/
Bytový dom Cabanova, OTYK / 2000/
Bytový dom Šulekova, BZ-BAU / 2000/
Čistenie haly - Rebox / 2000/
Čistenie haly - Sibamac / 2000/
Čistenie tlačiarne - Sibamac / 2000/
Čistenie rekreač.komplexu studené, SIBAMAC / 2000/
Čistenie administr. Budovy, REDOM / 2000/
Čistenie výrob. Priestorov STEELMONT, Malacky / 2000/
Čistenie novej Tatra banka, a.s. Mierové nám. Bratislava / 2001/
TOYOTA Bratislava, ZIPP / 2002/
Bytovka Vietnamská, OTYK / 2002/
Bytovka Líščie údolie, OTYK / 2002/
Hala LEONI, Dubnica nad Váhom, SIBAMAC / 2004 /
Administratívne centrum DIPLOMAT /2004/ ZIIP
Bytový dom Líščie údolie, OTYK / 2004/
Kultúrnospoločenské centrum Dúbravka, Hydrotranzit, /2004/
Poliklinika Mýtna, Eurobuilding/ 2004/
AQUATERM/Kryté kúpalisko Senec, Hydrotranzit/2004/
Bytovka Dlhé Diely, INVEST / 2005 /
Polyfunkčný dom ,Dunajská ul., ZIPP /2005/
Polyfunkčný dom, Bajkalská ul., Doprastav /2005/
Bytový dom Karlova Ves, OTYK / 2005 /
Polyfunkčný dom Zlatý Jeleň, Nám. SNP, Hronstav /2005/
Administratívne centrum, Hviezdoslavovo nám. URBIA HOLDING / 2005/
Bytový Dom, Vysoká ul. / 2005 /
Budova Kooperatíva, Štefanovičová ul. ZIPP/2005/
Prístavba objektu Colné riaditeľstvo Bajkalská ul. EUROPEUM / 2005 /
Budova UNIBANKA, Svätoplukova ul. EUROPEUM / 2005 /
Bytové domy, Vlárska ul. CRESCO / 2006 /
Materská škola, Sibírska ul. EUROBUILDING / 2006 /
Stará budova NR SR Trojičné nám. EUROBUILDING / 2006 /
Bytové domy, SIBAMAC / 2006 /
Pobočka Tatra Banka, Gabčíkovo EUROPEUM / 2006
Pobočka VÚB, Detvianska ul. EUROPRUM / 2006 /
Pobočka Ľudová banka Dulovo nám. EUROPEUM / 2006 /

Citácie klientov:

„Vždy sme hľadali partnera, ktorého prvú ponuku už nie je potrebné vylepšovať alebo porovnávať s konkurenciou.“

Ing. Zdeněk Holásek
CUBICON

„V týchto časoch nie je nič efektívnejšie, ako zveriť housekeeping na stabilného externého partnera, Klinton ním jednoznačne je.“

Michaela Bieliková
Hotel MaMaison, s.r.o.

„Vždy profesionálny prístup, naša absolútna dôvera, vrelo odporúčam!“

Ing. Erika Bellová
GOLDEN REAL SLOVAKIA, s.r.o.

„Dlho sme hľadali niekoho, kto pre nás dokáže zabezpečiť komplexne všetky služby spojené so správou
našich budov. Potom, čo sme spoznali kvalitu práce a ľudí v Klintone, vieme, ako majú veci fungovať.“

Martin Kubiš
SIPOX HOLDING, a.s.