Ostatné služby

  • recepčné služby
    • zabezpečenie telefónnych spojovateliek a informačných služieb
    • inštalácia bezpečnostných a reflexívnych fólií na sklenené plochy
  • dodávky zásobníkov / dávkovačov / košov
  • dodávky hygienického materiálu
  • sanácia po požiaroch
  • odstraňovanie škôd spôsobených vodou (pri povodniach, poruche potrubia či kanalizácie atd.)