Umývanie okien
(sklenených a iných zvislých plôch)

Technika umývania sklenených zvislých plôch je špecifickou činnosťou, ktorá svojou náročnosťou je jednou z najzložitejších. Profesionálne umývanie okien, vrátane rámov, kľučiek, parapetov, prípadne vertikálnych alebo horizontálnych žalúzií, ako aj všetkých typov výkladov a presklení chce skutočný komšt. Pri bežných výškach (do cca 10m) sa využívajú visuté rebríky či plošiny. Prípadne vieme zabezpečiť aj umytie sklenených opláštení výškových budov pomocou horolezeckej techniky, z plošín a žeriavov.

Umývanie okien sa vykonáva stierkovým spôsobom, bez znečistenia okolitého prostredia. Postavebné umývanie okien je podobné, ale celému procesu predchádza očistenie hrubých stavebných nečistôt.

Ponuka služieb:

  • umývanie okien (zvonku aj zvnútra)
  • umývanie sklenených stien
  • umývanie prístreškov zo skla, plastu a iných umývateľných materiálov
  • umývanie svetelných reklám a značení
  • umývanie sklenených zábradlí (schodiská, eskalátory, balkóny)
  • umývanie industriálnych budov

Doplnkové služby:

  • čistenie dlaždíc, chodníkov, kamenných stien pomocou tlakových strojov
  • čistenie exteriérových žalúzií
  • rôzne práce vyžadujúce prístup zlaňovaním alebo vysokozdvižnou plošinou

Umývanie okien metódou PuraQleen

Tento spôsob umývania okien spočíva v čistení pomocou predĺžnej rukoväte /až do 20m/, na konci ktorej je kefa z jemných umelých vlákien. Striekajúca voda z kefy je deionizovaná prostredníctvom filtrácie. Takáto voda nezanecháva žiadne stopy. Zásadnou výhodou sú nízke náklady, rýchlosť realizácie a samozrejme bezpečnosť celého procesu.