Výškové práce

Práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky sa využívajú najmä v prípadoch, kedy je to zložité či technicky náročné, prípadne veľmi nákladné, využitie lešenia alebo vysokozdvižných plošín. Takéto práce za použitia horolezeckej techniky šetria čas i náklady, ktoré by inak bolo nutné vynaložiť na lešenia alebo žeriavy.

Rozsah prác zahŕňa nie len umývanie okien ale aj akýchkoľvek iných prác (oprava a úprava fasád, zatepľovanie budov a i.).

Výškové práce - naša ponuka:

  • konzultácie a návrh technologického postupu
  • výber a zabezpečenie materiálu
  • odborné poradenstvo a kalkulácie
  • výber pracovných postupov, pri ktorých je potrebné osobné zaistenie horolezeckou technikou