0911 106 078

Kvalita

Férovo dodržiavame dohodnuté podmienky

Zaviazali sme sa poskytovať profesionálne služby a používať kvalitné produkty

Klienti si nás vyberajú priamym zadaním na základe referencií

Zaviazali sme sa vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného manažérskeho systému a pravidelne posudzovať jeho efektivitu. Vyhľadávame vhodné školiace a vzdelávacie programy a sústavne zvyšujeme profesionalitu zamestnancov v jednotlivých oblastiach integrovaného manažérskeho systému. Pre zamestnancov vytvárame motivujúcu atmosféru a spravodlivo ich odmeňujeme.

Zaviazali sme sa eliminovať a minimalizovať dopady na životné prostredie. Sústavne zlepšujeme hospodárenie s energiou.

Spoločnosť Klinton, s.r.o. je ako držiteľ Certifikátu akosti služieb povinná dodržiavať bezpečnostné, hygienické a ekologické normy a predpisy pri používaní čistiacich a technických prostriedkov a ďalších materiálov používaných pri poskytovaní dohodnutých prác a služieb v súlade s ustanoveniami zákona č. 163/2001 Z.z., o chemických látkach a chemických prípravkoch, a ďalšími normami a predpismi.

Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi ISO, STN, AQAP, BS, OHAS, poistnými certifikátmi a oprávneniami. Technologické procesy a techniku stále vylepšujeme. Dbáme na ochranu životného prostredia.

Politika kvality a certifikáty

Klinton – najférovejšia slovenská spoločnosť poskytujúca profesionálne a kvalitné produkty v oblasti integrovaných facility služieb.

SME TU PRE VÁS A PRE VAŠE POHODLIE

Aj vy si vyberte kvalitu a spoľahlivosť

POZRITE SI TIEŽ