0911 106 078

Referencie

Poskytli sme naše služby pre viac ako 500 B2B klientov po celom Slovensku.

Naše referencie

 • OTP Banka Slovensko, a.s. /v 11 budovách/
 • STS Markíza
 • Kastor, s.r.o.
 • Francúzsky inštitút
 • CKM Travel, s.r.o.
 • PAJU SR, s.r.o.
 • Trnavská teplárenská, a.s.
 • CKM SYTS, s.r.o.
 • Palma – Tumys, a.s.
 • Západoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Španielske veľvyslanectvo
 • Merito, a.s. predajňa nábytku
 • COOPEX – HOLDING, s.r.o.
 • Italmarket Slovakia, a.s.
 • SOU- Gutenberg s.r.o.
 • Okresné vojenské správy 1 – 3
 • Bratislavská papierenská spoločnosť, a.s.
 • AQUA, a.s.
 • E-STORE, s.r.o.
 • Cukrovar Sládkovičovo, a.s.
 • Telekomunikačný úrad SR
 • DOZORING, a.s.
 • CaC Leasing, a.s.
 • Belar Group, a.s.
 • Prvá správcovská, a.s. v 18 budovách
 • DEXIA Banka
 • Luxor Business Club
 • Francúzske veľvyslanectvo
 • Hotel Danube (1991-1992)
 • Nová budova SNR, Stavoindustria (1993-1994)
 • Záručná a kreditná banka (1995)
 • HYPO BANK, Lazaretská ul., BZ-BAU (1996)
 • Bytovka v Prievoze, Mierová ul. (1996)
 • Budova Európskeho spoločenstva, Panská ul. (1996)
 • STS Markíza, Hydrostav (1996)
 • Slovenská sporiteľňa, Mierové nám., f. PKP (1996)
 • Budova Stavoindustrie – 12 posch.
 • Siemens, Kramáre (1996)
 • Tatra Banka, Petržalka (1996-1997)
 • Ústav kardiovaskulárnych chorôb Kramáre, Vlárska ul., (1996- 1997)
 • Budova Allianz, Lazaretská ul. (1997)
 • Váhostav – Administratívna budova, Cukrová ul. (1997)
 • Britské veľvyslanectvo, Panská ul. (1997)
 • Slovnaft (1997)
 • Bytový dom Telocvičná ul. (1997)
 • Bytový dom v Priekopnícka ul., OTYK, s.r.o. (1997)
 • Dom dôchodcov, Kramáre, Rozvodná ul. (1997-1998)
 • Budova MZV, Hlboká ul. Hydrostav (1997-1998)
 • Železničná stanica Petržalka, Váhostav (1997-1998)
 • ČSOB – nám. SNP, BZ-BAU (1998)
 • Creditanstalt, Hurbanovo nám., BZ-BAU (1998)
 • Nová letisková heľa, Hydrostav (1998)
 • Obch.dom ATLON, Nám. SNP Eurobuilding (1998)
 • Autosalón Malchárek (1998)
 • Shoping Center Soravia (1998)
 • Bytovka Drotárska ul. Váhostav (1999)
 • Bytovka Dlhé diely, Stavopol Žilina (1999)
 • Veľvyslanectvo Vatikánu, Hydrostav, Horský park (1999)
 • Bytový dom Cabanova, OTYK (2000)
 • Bytový dom Šulekova, BZ-BAU (2000)
 • Čistenie haly – Rebox (2000)
 • Čistenie haly – Sibamac (2000)
 • Čistenie tlačiarne – Sibamac (2000)
 • Čistenie rekreač.komplexu studené, SIBAMAC (2000)
 • Čistenie administr. Budovy, REDOM (2000)
 • Čistenie výrobných priestorov STEELMONT, Malacky (2000)
 • Čistenie novej budovy Tatra banka, Mierové nám. Bratislava (2001)
 • TOYOTA Bratislava, ZIPP (2002)
 • Bytovka Vietnamská, OTYK (2002)
 • Bytovka Líščie údolie, OTYK (2002)
 • Hala LEONI, Dubnica nad Váhom, SIBAMAC (2004)
 • Administratívne centrum DIPLOMAT, ZIPP (2004)
 • Bytový dom Líščie údolie, OTYK (2004)
 • Kultúrnospoločenské centrum Dúbravka, Hydrotranzit (2004)
 • Poliklinika Mýtna, Eurobuilding (2004)
 • AQUATERM – Kryté kúpalisko Senec, Hydrotranzit (2004)
 • Bytovka Dlhé Diely, INVEST (2005)
 • Polyfunkčný dom, Dunajská ul., ZIPP (2005)
 • Polyfunkčný dom, Bajkalská ul., Doprastav (2005)
 • Bytový dom Karlova Ves, OTYK (2005)
 • Polyfunkčný dom Zlatý Jeleň, Nám. SNP, Hronstav (2005)
 • Administratívne centrum, Hviezdoslavovo nám. URBIA HOLDING (2005)
 • Bytový Dom, Vysoká ul. (2005)
 • Budova Kooperatíva, Štefanovičova ul., ZIPP (2005)
 • Prístavba objektu Colné riaditeľstvo Bajkalská ul., EUROPEUM (2005)
 • Budova UNIBANKA, Svätoplukova ul., EUROPEUM (2005)
 • Bytové domy, Vlárska ul., CRESCO (2006)
 • Materská škola, Sibírska ul., EUROBUILDING (2006)
 • Stará budova NR SR, Trojičné nám., EUROBUILDING (2006)
 • Bytové domy, SIBAMAC (2006)
 • Pobočka Tatra Banka, Gabčíkovo, EUROPEUM (2006)
 • Pobočka VÚB, Detvianska ul., EUROPRUM (2006)
 • Pobočka Ľudová banka, Dulovo nám., EUROPEUM (2006)

Klienti o nás povedali

SME TU PRE VÁS A PRE VAŠE POHODLIE

Čo môžeme pre vás urobiť?

POZRITE SI TIEŽ